ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Դադարեցվել է «ՖԱՍՏ-ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ-ի գրավատան կազմակերպման թիվ ԳԳ-Ե 229 լիցենզիայի գործողությունը

16.10.2012

ԿԲ հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունից հայտնում են, որ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը հոկտեմբերի 16-ի նիստում, որը վարել է ԿԲ նախագահ Արթուր Ջավադյանը, հաստատել է «Արժեթղթերի կենտրոնացված ռեեստրավարման և պահառության կարգը» կանոնակարգ 5/10-ը, ուժը կորցրած է ճանաչվել «Անվանատիրոջ հաշիվների վարման նկատմամբ լրացուցիչ պահանջները» կանոնակարգ 5/07-ը:

Փոփոխություններ են կատարվել «Արժեթղթերի պահառության գործունեությունը» կանոնակարգ 33-ում, «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագրքում» և «Ապահովագրական գործունեության հիմնականտնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողին չարգելված համարելու չափանիշները» կանոնակարգ 3/02-ում: 

Խորհուրդը վերաձևակերպել է Ա/Ձ Անդրանիկ Մկրտչյան արտարժույթի առուվաճառքի թիվ 244, Ա/Ձ Լևոն Ավանեսյան փոխանակման կետի արտարժույթի առուվաճառքի թիվ 710, Ա/Ձ Լևոն Ավանեսյան փոխանակման կետի արտարժույթի առուվաճառքի թիվ 710/1 և «ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈւՐԱՆՍ» («ՌԱՍԿՈ») ապահովագրական ՍՊԸ ոչ կյանքի ապահովագրության իրականացման թիվ ԱՊՈ 0002 (0043) լիցենզիաները: Ուժը կորցրած են ճանաչվել «Ֆրեշ» ՍՊԸ-ի փոխանակման կետի մասնաճյուղի արտարժույթի առուվաճառքի թիվ 777/3 և «Կրեդիտ Լայն» ՍՊԸ գրավատան կազմակերպման թիվ ԳԳ-Ե 188 լիցենզիաները, դադարեցվել է «ՖԱՍՏ-ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ-ի գրավատան կազմակերպման թիվ ԳԳ-Ե 229 լիցենզիայի գործողությունը: Գրավատան կազմակերպման լիցենզիաներ են տրամադրվել Ա/Ձ Արմեն Օհանյանին և «ԳՐԱՎԱԳԱՐՏ» ՍՊԸ-ին:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x