ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


«VTB-Transfer քարտերի պայմաններում և սակագներում» փոփոխություններ

04.08.2015

Հարգելի՛ հաճախորդ,

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ «VTB-Transfer քարտերի պայմաններում և սակագներում» կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները`

VTB-Transfer քարտի սպասարկման վճարը սահմանվել է հետևյալ չափով

Քարտի սպասարկման ամենսամսյա վճար
     Անվճար, եթե քարտը բավարարում է հետևյալ պայմաններից առնվազն մեկին:
վերջին 3 օրացուցային ամսվա ընթացքում քարտին մուտքագրվել է առնվազն մեկ դրամական փոխանցում (ընդ որում` առաջին ստուգման ժամանակ անկախ քարտի տրամադրման ամսաթվից (ամսվա 1-ին կամ 29-րդ օր) քարտի տրամադրման ամիսը համարվում է 1 ամբողջական օրացուցային ամիս):
վերջին օրացուցային ամսվա ընթացքում քարտին կցված բոլոր հաշիվների միասին վերցրած միջին օրական մնացորդը կազմել է 10.000 ՀՀ դրամից ավել (համարժեք արտարժույթ` արտահայտված ստուգման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով):

Յուրաքանչյուր ամիս 290 ՀՀ դրամ, եթե քարտը չի բավարարում վերոնշյալ 1 և 2 կետերի պայմաններին միաժամանակ
 2. Մինչև 31.07.2015թ. (ներառյալ) տրամադրված VTB-Transfer քարտերի համար սույն նամակի առաջին կետով սահմանված պայմաններն ուժի մեջ են մտնում 01.09.2015թ.-ից և 2.2.1. կետի 1 և 2 ենթակետերի միաժամանակյա ստուգումները և համապատասխան գանձումներն առաջին անգամ իրականցվելու են 01.12.2015թ.-ին (դեկտեմբեր ամսվա համար` 290 ՀՀ դրամի չափով)` հաշվետու ժամանակահատված ընդունելով`
ա) փոխանցման ստացման պայմանի ստուգման համար` 01.09.2015թ.-ից 30.11.2015թ.
բ) միջին օրական մնացորդի պայմանի ստուգման համար` 01.11.2015թ.-ից 30.11.2015թ.

VTB-Transfer քարտերի սակագներին կարող եք ծանոթանալ  այստեղ կամ զանգահարելով միասնական տեղեկատու` 87-87 հեռախոսահամարով:

Ուշադրություն` Ամսական սպասարկման վճարի գանձման համար քարտին μավարար միջոցների բացակայության դեպքում Ձեր քարտի գծով կձևավորվի պարտք` գանձման ենթակա գումարի չափով, որը կմարվի քարտին դրամական միջոցների հերթական մուտքի ժամանակ:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x