ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ“ ՓԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ

10.06.2015

Մրցութային առաջարկությունները անհրաժեշտ է ներկայացնել <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ` ՀՀ, ք. Երևան, 0010,  Մ. Խորենացի շ. 15/1 հասցեով:

Մրցութային հայտերն ընդունվում են մինչև 2015թ հուլիսի  10-ը,  ժամը 17:30 ներառյալ:

Մրցութային հայտերի բացումը տեղի կունենա 2015թ. հույիսի 13-ին. ժամը 16:30-ին:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ, Մրցութային կոմիտե: Հասցեն`ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Մ. Խորենացի շ. 15/1,

 

Կոնտակտային անձ`

Լուսինե Սուսանյան

Հեռ. +(37410) 51-37-49, ներքին` 8 3302

Էլ. փոստ` l.susanyan@vtb.am

 

Տիգրան Աղեկյան

Հեռ. (+37410) 51-37-49. ներքին` 8 3311

Էլ. փոստ` T.G.Aghekyan@vtb.am

 

Տեղեկություններ Մրցույթի անցկացման կարգի, պայմանների և ժամկետների մասին

 

I.       Մրցույթի կազմակերպիչը- «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ

II.      Մրցույթի անցկացման վայրը և մրցույթային հայտերի ընդունման հասցեն`

ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Մ. Խորենացի շ. 15/1, ”ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ

III.     Մրցույթային հայտերի ընդունման ժամկետները.

Մրցույթին մասնակցելու համար հայտերը և փաստաթղթերի փաթեթն ընդունվում են Մրցույթի կազմակերպչի հասցեով ամեն օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից, ժամը 10:00 – ից մինչև 17:00: Հայտերի ընդունման վերջին ժամկետը` 2015թ. հուլիսի  10- ը ժամը 17:30 ներառյալ:

 

IV.     Մրցույթի անցկացման կարգը.

Մրցույթն անց է կացվում բաց ձևով, ԼՈՏ-երով:  Մրցույթին կարող է մասնակցել ցանկացած ռեզիդենտ իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որը կներկայացնի անհրաժեշտ փաստաթղթերը և  լրացված ձևաթղթերԹը` (տես` Հավելված 1 և 2):
Մասնակիցները կարող են ներկայացնել առաջարկներ ինչպես բոլոր, այնպես էլ առանձին ԼՈՏ-երով:
Մրցութային հայտերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը մրցույթի մասնակիցները ներկայացնում են տպագրված ֆիրմային ձևաթղթի վրա (կանոնադրության և պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականի պատճենները` “իսկականի հետ ճիշտ է” նշումով), հաստատված մասնակից-կազմակերպությունների ղեկավարների ստորագրություններով և կնիքներով, սոսնձված և մրցույթի մասնակցի կնիքով կնքված ծրարով, որի վրա նշվում է մրցույթի անվանումը, ուղարկողի (Մրցույթի մասնակցի) և ստացողի (Մրցույթի կազմակերպչի) հասցեները և անբողջական անվանունմերը և գրառում. <<Մրցութային կոմիտեին: Չբացել, մինչև կոմիտեի նիստը>>:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.
Փաստաթղթերի ցանկ;
Նամակ-հայտ Մրցույթին մասնակցելու համար (գրվում է ազատ ոճով):
Վերջնական գների (ներառյալ հարկերը և այլ ծախսերը), և մատակարարվող ծառայությունների ժամկետների վերաբերյալ առաջարկներ համաձայն Հավելված 1 և Հավելված 2-ի:
Վճարման պայմանները(կանխավճար, վճարման կարգը);
Տեղեկանք` մրցույթի մասնակցի տվյալների մասին` կազմակերպության անվանումը, հասցեն և մասնակցի նախընտրությամբ լրացուցիչ այլ տեղեկատվություն:
Կանոնադրության (անհատ ձեռնարկատերերի համար պարտադիր չէ) պատճեն (փոփոխություններով):
Պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականի պատճեն(այդ թվում գործադիր մարմնի ներդիրը);
Տեղեկանք` ՀՀ պետ .բյուջեին պարտավորությունների վերաբերյալ:
2014թ ֆինանսական հաշվետվության պատճեն:
4.         Մրցութային կոմիտեի աշխատանքի և մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգը.

Ծրարների բացման Մրցութային կոմիտեի նիստը նշանակվում է 2015թ հուլիսի 13-ին, ժամը 16:30  Մրցույթի կազմակերպչի հասցեում:
Մրցութային կոմիտեի հաջորդ նիստին իրականացվում են մրցույթին մասնակցող հայտերի համադրումն ու գնահատումը, Մրցութային կոմիտեի ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ որոշվում է մրցույթի հաղթողը  և կազմվում է  համապատասխան արձանագրություն:
Կոմիտեի նիստից հետո` 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի կազմակերպիչը Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին առաջարկ է ներկայացնում կնքել պայմանագիր և ներկայացնում է դրա պայմանները:
Մրցութային կոմիտեի նիստից և Մրցույթի հաղթողին  որոշելուց հետո` 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում, Մրցույթի կազմակերպիչը գրավոր, առանց հիմնավորման, ծանուցում է  մնացած մասնակիցներին Մրցույթում հաղթող չճանաչվելու մասին:
Կողմերի միջև բոլոր պայմանները համաձայնեցնելուց հետո 10 (տասը) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի կազմակերպչի և Մրցույթի հաղթողի միջև կնքվում է Պայմանագիր:
V.      Հանձնարարության նկարագիրը

Ապրանքների տեխնիկական նկարագիրը ներկայացված է Հավելված 1 և 2-ում:
Հավելված 1 – ԼՈՏ 1.  Բրենդային գովազդային արտադրանքատեսակների պատրաստման, տեղադրման, սպասարկման գնային առաջարկ:
Հավելված 2 – ԼՈՏ 2.  Բրենդային գովազդային արտադրանքատեսակների վերանորոգման գնային առաջարկ:
Ապրանքների առաքումը  <<ՎՏԲ-Հասյաստան Բանկ>> ՓԲԸ  ԳԳ և մասնաճյուղեր իրականացվում է կապալառուի կողմից:
VI.     Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ մեկնարկային պայմաններ.

Բանկերի կամ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար նմանատիպ աշխատանքների փորձի առկայություն;
Տեղական շուկայում համապատասխան աշխատանքային փորձը` 2 տառուց ոչ պակաս:
Հնարավորության դեպքում` այլ պատվիրատուների կարծիքներ / արձագանքներ:
Նկատառում

Այլ հավասար պայմանների դեպքում մրցույթում հաղթողի որոշման ժամանակ նախընրությունը կարող է տրվել այն մասնակցին, որը հանդիսանում է  "ՎՏԲ-Հասյաստան Բանկ" ՓԲԸ հաճախորդ:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x