ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


«ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ հայտարարում է Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի մասին

27.05.2015

Նիստի անցկացման օրը և ժամը. 11.06.2015թ. , ժ. 16:00 ք.Երևանի ժամանակով
Անցկացման ձևը. առկա քվեարկության միջոցով
Արդյունքների ամփոփման և արձանագրության կազմման ամսաթիվը.  11.06.2015թ.
Արդյունքների ամփոփման վայրը. ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան փ., 48/1
Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակի կազմման ամսաթիվ՝ 26.05.2015թ.:
 «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր ժողովի օրակարգը.
«ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի անցկացման կարգի հաստատում:
Արտաքին աուդիտի եզրակացությամբ հաստատված «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ 2014թ. Տարեկան ֆինանսական հաշվետվության հաստատում:
«ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ 2014թ. եկամուտները և ծախսերը բաշխելու, տարեկան շահաբաժինները վճարելու և տարեկան շահաբաժինների չափը հաստատելու մասին:
««ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ Կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ» հաստատելու և Բանկի Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված /20.11.2014թ. թիվ 4 Արձանագրություն/ ««ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ Կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ» ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
««ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի մասին կարգը նոր խմբագրությամբ» հաստատելու և Բանկի Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից հաստատված /12.06.2014թ. Թիվ 3 Արձանագրություն/ ««ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի կարգը նոր խմբագրությամբ» ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
«ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի թվային կազմի հաստատման, անդամների ընտրութան և նրանց իրավասությունների վաղաժամկետ դադարեցման, Խորհրդի անդամների պարգևատրումների չափի սահմանման մասին:
Համապատասխանության ապահովման մասով վերահսկողության գործառույթը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին քոմփլայենս ռիսկերի համապատասխանության մասով վերահսկողության գործառույթը Բանկի Խորհրդի անդամ Գ.Կարապետյանի վրա դնելու վերաբերյալ Բանկի Խորհրդի որոշումն ի գիտություն ընդունելու մասին:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x