ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Նյարդամարքեթինգի զարգացումը Հայաստանում

11.03.2015

Համաձայն տնտեսագիտական մոդելների` որոշումներ կայացնելիս որոշողներն ընտրություն են կատարում այլընտրանքային գործողության ընթացքի ցանկալիությունն ու հավանականությունը և վերջինների հետևանքները գնահատելու հիման վրա, ինչպես նաև այս ստացված տեղեկությունը որոշակի ակնկալությամբ էական ծրագրի մեջ ինտեգրելու միջոցով: Պատահական կամ դիտավորյալ ծրագրավորված տեսողական կամ զգայական հույզերի ցանկացած ազդեցությունը կարող է ներազդել որոշումներ կայացնելու խրթին գործընթացների և դրանց հետևանքների վրա, ինչը կարող է գործարար աշխարհում բարենպաստ կամ կործանարար լինել:

Այլևս գաղտնիք չէ, որ հաղորդակցության մեծ մասը կատարվում է հուզական մակարդակի վրա: Անկասկած, մեր օրերի համաշխարհայնացված և թվայնացված աշխարհում, ուր մարդիկ, իրենց մասնագիտությունից կախված, հանրության առջև իրենց զգացած հույզերի դրսևորումների կառավարման գերխնդիր ունեն, հույզեր, որոնք կարող են անդրադառնալ թե´ ներքին աշխատանքային միջավայրի, թե´ սպասարկող-հաճախորդ փոխհարաբերությունների վրա: Իրոք, համաձայն Առլի Հոխշիլդի (1983)` կան այնպիսի մասնագիտություններ, ներառյալ տնտեսագիտությունը, որոնց հիմնական գործող անձինք պետք է կառավարեն իրենց հույզերը` արհեստավարժ երևալու նպատակով: Այստեղ կարևորվում է Նյարդամարքեթինգ հասկացությունը, ինչը վկայում է այն մասին, որ երկու կարևորագույն գործընթացներ, այն է` մարքեթինգն ու հույզերը, «նյարդա» մակարդակում շատ սերտորեն փոխկապակցված են և լիովին համապատասխանում են հաճախորդների կարիքներին ու ակնկալիքներին:

Գերմանիայի Օսնաբրուքի, Շվեյցարիայի Ֆրիբուրգի և Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Աննա Ռոստոմյանը, որի ատենախոսությունը հիմնականում նվիրված է հույզերի խոսքային և ոչ խոսքային դրսևորումների և դրանց կառավարման տեխնիկաների լեզվաճանաչողական հետազոտմանը, նյարդատնտեսագիտության և նյարդամարքեթինգի շուրջ անցկացրած իր հետազոտություններում փաստում է, որ հուզական մարքեթինգն սկսել է մեծապես կիրառվել Հայաստանում նույնպես մի շարք առաջադեմ ընկերությունների ու բանկերի կողմից` մասնավորապես` «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից: Օրինակ` իրենց լոգոյում և որոշ գովազդներում, ներառելով «կապույտ» գույնը` ծովի և անամպ երկնքի գույնը, ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿԻ մարքեթինգի մասնագետները մատնանշում են հանդարտություն և մտավոր խաղաղություն, «կանաչ» գույնը` խոտի գույնը` երաշխավորելու բարեկեցություն, և «սպիտակ» գույնը, որը համարվում է մաքրության և թափանցիկության առկայություն, ինչը համապատասխանում է հաճախորդների կարիքներին: Վերոնշյալ բանկի լոգոյի և ընդհանուր մարքեթինգային քաղաքականության նյարդագունային այս ռազմավարությունն իսկապես համապատասխանում է եվրոպական բարձր չափանիշներին:

Աննա Ռոստոմյանն իր գիտական հոդվածի մեջ, որը լույս կտեսնի ս.թ. հուլիսին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում` «Բիզնես և տնտեսագիտություն» միջազգային գիտական ժողովածուում, փաստարկում է, որ հուզական բրենդինգ կամ հուզական մարքեթինգ հասկացությունը բացասական չէ, այլ դրական, որը հուշում է ապակոդավորող հանրույթին, թե ինչի մասին է խոսքը, կամ թե իրականում ինչպիսին է նախանշված բրենդը կամ ապրանքատեսակը: Նա մասնավորապես խոսում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի մասին` մատնանշելով, որ վերջինիս նյարդամարքեթինգային քաղաքականությունը համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին, որոնց նույնիսկ լոգոյի ընտրությունը կատարված է բարձր նյարդագունային հիմքերի վրա:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x