ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկում

24.11.2014

2014 թվականի նոյեմբերի 27-ին «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է իրականացնել անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:
Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը իրականացվելու է «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ ֆոնդային բորսայի առաջնային տեղաբաշխման հարթակում:
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հանդես է գալիս որպես տեղաբաշխող:
Թողարկման հիմնական պայմանները ներկայացված են ստորև.

Պարտատոմսերիդասը

Անվանական զեղչատոկոսային

Պարտատոմսերի ձևը

Ոչ փաստաթղթային

Պարտատոմսերի փոխարկելիությունը

Ոչ փոխարկելի

Պարտատոմսերերի շրջանառության ձևը

Ազատ շրջանառության իրավունքով

Պարտատոմսերի ապահովվածությունը

Չապահովված

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման եղանակը

չերաշխավորված

Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը

10,000 (տաս հազար) ՀՀ դրամ

Պարտատոմսերի քանակը

100,000 (մեկ հարյուր հազար) հատ

Թողարկման ընդհանուր ծավալը

1,000,000,000 (մեկ միլիարդ) ՀՀ դրամ

Թողարկողի կողմից սահմանված կտրման տոկոսադրույք, որից բարձր տոկոսադրույքով ներկայացված հայտերը չեն բավարարվելու

8.0 (ութ) տոկոս

Տեղաբաշխման օրը

27.11.2014թ.

Տեղաբաշխման սկիզբը

27.11.2014թ. ժամը 11:00

Տեղաբաշխման ավարտը

27.11.2014թ. ժամը 13:30

Մարման օրը

20.11.2015թ.

Պարտատոմսերի գնի հաշվարկման բանաձև

Եկ= (ԱԱ- Գ)/Գx360/Ժx100

 

Որտեղ,

Գ– պարտատոմսիգինէ,

ԱԱ– պարտատոմսիանվանականարժեքնէ

Ժ – տեղաբաշխման և մարման օրերի միջև ընկած ժամանակահատվածն է, արտահայտված օրերով։

 

Պարտատոմսերի պոտենցիալ գնորդների նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:
Պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը մասնակցել ցանկացողները կարող են դիմել «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ ֆոնդային բորսայի անդամ հանդիսացող ընկերություններին, որոնց ցանկն ու կոնտակտային տվյալները ներկայացված են http://nasdaqomx.am/am/members.htm ինտերնետային հասցեում:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ (37410) 540782, (37410) 540696 կամ «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ հետևյալ հեռախոսահամարով՝ (37410) 560741:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x