ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


HSBC Հայաստան Բանկը վերափոխել է կրեդիտ քարտերի և օվերդրաֆտի սակագները

05.11.2014

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ն վերանայել է Օվերդրաֆտի և կրեդիտ քարտերի սակագները՝ ԱրՔա Կլասիկ, ՄաստերՔարտ Ստանդարտ, Ոսկի, Պլատինում և World Black Edition քարտատեսակների համար:

1. Նվազեցվել է Օվերդրաֆտի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը: Այլ սակագները և պայմանները մնացել են անփոփոխ:

Նոր տոկոսադրույքները հետևյալն են՝
17% տարեկան անվանական տոկոսադրույք, որը կկիրառվի, եթե Օվերդրաֆտի սահմանաչափի օգտագործումը չի գերազանցում սահմանաչափի 70%-ը
15% տարեկան անվանական տոկոսադրույք, որը կկիրառվի Օվերդրաֆտի սահմանաչափի 70% -ից ավել օգտագործման դեպքում՝ սահմանաչափի 70%-ը գերազանցող գումարի վրա

2. Բոլոր քարտերի համար նվազեցվել են տարեկան անվանական տոկոսադրույքը, ամսական սպասարկման և Բանկի բանկոմատներից կանխիկացման վճարների չափերը: Փոփոխվել են նաև ԱրՔա համակարգում և համակարգից դուրս գործող բանկոմատներից և POS տերմինալներից կանխիկացման վճարների չափերը:

Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում 2014թ. դեկտեմբերի 1-ից:

Հետևելով ստորև ներկայացված հղումներին կարող եք ծանոթանալ վերանայված օվերդրաֆտի և քարտի պայմաններին, ինչպես նաև կատարված փոփոխությունների հակիրճ նկարագրությանը:

Վերանայված քարտային ծառայությունների սակագները և այլ պայմաններ

Վերանայված օվերդրաֆտի ծառայությունների սակագները և պայմաններ

Քարտային ծառայությունների սակագների և այլ պայմաններում կատարված փոփոխությունների հակիրճ նկարագրություն

ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x