ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Գործարար միջավայրի ցուցանիշը գտնվում է կայունության միջակայքի սահմաններում

29.10.2014

Գործարար միջավայրի ցուցանիշը (ԳՄՑ) 2014թ-ի երրորդ եռամսյակում կազմել է 52.6, ինչը գտնվում է կայունության միջակայքի սահմաններում՝ պահպանելով գրեթե բոլոր լորտներում առկա լավատեսական տրամադրվածությունը: Արդյունաբերության և առևտրի ոլորտներում գործարար միջավայրի ցուցանիշների մակարդակները, նախորդ եռամսյակի համեմատ, շատ քիչ են փոփոխվել և շարունակում են մնալ կայունության միջակայքի սահմաններից վերև: Թեև ծառայությունների ոլորտում գրանցվել է գործարար միջավայրի ցուցանիշի զգալի նվազում, ցուցանիշը դեռևս գտնվում է կայունության միջակայքի սահմաններում: Գործարար միջավայրի ցուցանիշի ամենացածր մակարդակը այս եռամսյակ գրանցվել է շինարարության ոլորտում՝ 34.1, ինչը պայմանավորված է այս եռամսյակ նախորդի համեմատ ոլորտում աշխատողների թվաքանակի կտրուկ նվազմամբ:

Ցուցանիշի հաշվարկն իրականացվում է պատասխանների փաստացի և սպասման արժեքների միջինացման միջոցով:

Գործարար միջավայրի արժեքը հաշվարկվել է արդյունաբերությունում՝ թողարկման ընթացիկ և սպասվող ծավալների ու պաշարների վերաբերյալ կազմակերպությունների սպասումների, շինարարությունում՝ ընկերության ներկա տնտեսական վիճակի և աշխատողների ընթացիկ թվաքանակի, առևտրում՝ թողարկման ընթացիկ և սպասվող ծավալների և արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկի, ծառայություններում՝ ընկերության ներկա ու սպասվող տնտեսական վիճակի փոփոխությանը վերաբերվող հարցերի պատասխանների սեզոնային հարթեցված մակարդակների հիման վրա:

ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x