ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Գնաճի և տոկոսադրույքի սպասումներ

27.08.2014

Ֆինանսական հատվածի կազմակերպությունների և տնային տնտեսությունների շրջանում մակրոտնտեսական մի շարք ցուցանիշների սպասումների վերաբերյալ ԿԲ կողմից 2014 թ. երկրորդ եռամսյակում իրականացված հարցման արդյունքներով՝ ֆինանսական համակարգում գնաճային սպասումները առաջիկա մեկ տարվա հորիզոնում ճշգրտվել են փոքր-ինչ աճի ուղղությամբ, ինչը հիմնականում համապատասխանում է այդ ժամանակահատվածում առկա ԿԲ կանխատեսումներին: Այսպես՝ բանկերի գնաճային սպասումները մեկ տարվա հորիզոնում արտահայտվել են 12-ամսյա գնաճի՝ միջին հաշվով մոտ 5% մակարդակի շուրջ տատանմամբ՝ նախորդ հարցման 4.7%-ի փոխարեն, իսկ վարկային կազմակերպությունների գնաճային սպասումները միջին հաշվով կազմել են 4.8%՝ նախորդ հարցման 4.2%-ի փոխարեն: Ըստ ընթացիկ հարցման տվյալների՝ տնային տնտեսությունների գնաճային սպասումները փոխվել են փոքր-ինչ նվազման ուղղությամբ. գնաճը միջին հաշվարկով կազմել է 4.6%: Ըստ հարցման արդյունքների՝ մեկ տարվա կտրվածքով ֆինանսական համակարգում շուկայական տոկոսադրույքների վարքագծի վերաբերյալ սպասումները հիմնականում եղել են կայուն մակարդակների պահպանման ուղղությամբ:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x