ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


ՀՀ Կենտրոնական բանկի ակտիվները գերազանցել են ...

20.08.2014

ՀՀ Կենրոնական բանկը հրապարակել է 2014 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ իր ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը, ըստ որի բանկի ակիվները գերազանցել են 1 189 մլրդ դրամը:

Արտարժույթով ակտիվները կազմել են մոտ 784,8 մլրդ, որից կանխիկ արտարժույթը կազմել է 4,966 մլրդ., բանկերում և այլ ֆինանսական հաստատություններում տեղաբաշխված միջոցները՝ 171,6 մլրդ իսկ արժեթղթերում ներդրումները՝ 549,7 մլրդ:

Տեղական արժույթով ընդհանուր ակտիվները կազմել են մոտ 404,2 մլրդ դրամ, որից բանկերում և այլ ֆինանսական հաստատություններում տեղաբաշխված միջոցները՝ մոտ 145,9 մլրդ դրամ իսկ վաճառքի համար մատչելի ակտիվները՝ 174,5 մլրդ:

Բանկի ընդհանուր պարտավորությունները կազմել են 1 201 մլրդ, որից արտարժույթովը՝ 453,7 մլրդ, իսկ տեղական արժույթովը՝ 747,7 մլրդ դրամ:

ԿԲ-ի թողարկած կապիտալը 100 մլն է, գլխավոր պահուստը՝ մոտ 17,4 մլրդ, լրացուցիչ կապիտալը՝ մոտ 128,2 մլրդ դրամ: Վաճառքի համար մատչելի ակտիվների վերագնահատման պահուստը կազմել է 836,3 մլն դրամ իսկ կուտակված վնասը՝ մոտ 158.9 մլրդ դրամ:

ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x