ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Աուդիտորական կազմակերպության ընտրության հրապարակային մրցույթ

01.08.2014

Ինեկոբանկ” ՓԲԸ-ն, ֆինանսական հաշվետվությունների վերստուգման նպատակով, հայտարարում է աուդիտորական կազմակերպության ընտրության համար անցկացվող հրապարակային մրցույթ:
      Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ “ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ” ՓԲԸ հայտարարում է “ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ” ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունների վերստուգման համար աուդիտորական կազմակերպության ընտրության նպատակով անցկացվող հրապարակային մրցույթի անցկացման մասին, որի արդյունքում հաղթողի հետ կկնքվի Ֆինանսական հաշվետվությունների և հակիրճ ֆինանսական տեղեկատվության աուդիտի իրականացման պայմանագիր։                      Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 05/09/2014թ. ժամը 18.00 “ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ” ՓԲԸ, ք. Երևան, Թումանյան 17 hասցեով ներկայացնել մրցութային հայտ և անհրաժեշտ հետևյալ փաստաթղթերը`
մրցույթի մասնակցի վերաբերյալ տեղեկություններ (համաձայն պահանջվող ձևի),
աուդիտորական գործունեության լիցենզիայի պատճեն,
տեղեկություններ մասնակցի կրեդիտորական պարտքերի մասին,
ՀՀ-ում մասնակցի աուդիտի անցկացման փորձի մասին տեղեկություններ,
աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող աշխատակիցների աշխատանքային փորձը և որակավորումը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները։
    
     Մրցութային հայտերը կբացվեն 08/09/2014թ. Ժամը 14.00 “ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ” ՓԲԸ-ում, հասցե ք. Երևան, Թումանյան 17:
Մրցութային հայտերը կամփոփվեն 10/09/2014թ. ժամը 14.00 “ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ” ՓԲԸ-ում, հասցե ք. Երևան, Թումանյան 17։
     Մրցույթի հաղթողը որոշվում է “ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ” ՓԲԸ Մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կողմից։
     Մրցույթի անցկացման կարգին ծանոթանալու, ինչպես նաև նշված գործընթացը կարգավորող փաստաթղթի պատճենը ստանալու համար կարող եք դիմել “ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ” ՓԲԸ, ք. Երևան, Թումանյան 17 հասցեով։
     Մինչև մրցույթին հաղթողի ճանաչելու օրը մրցութային հանձնաժողովը կարող է մրցույթի մասնակիցներից պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և փաստաթղթեր:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x