ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


ՀՀ համախառն միջազգային պահուստները նվազել են 4.94%-ով

31.07.2014


ՀՀ համախառն միջազգային պահուստները հունիս ամսվա դրությամբ կազմել են մոտ 1,774.5 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Նախորդ ամսվա համեմատ պահուստները նվազել են մոտ 4.94%-ով:

Պահուստների 99.97%-ը կամ 1,774.1 մլրդ դոլարը ազատ փոխարկելի արժույթով արտաքին ակտիվներն են, որոնց 76.94%-ը կամ 1,365.1 մլրդ-ն արժեթղթեր են:

Կանխիկ արտարժույթն ու ավանդները կազմում են 409 մլն դոլար, որի 90.44%-ը կամ 369.9 միլիոն դոլարը պահվում են այլ երկրների կենտրոնական բանկերում, Հաշվարկային միջազգային բանկում (BIS) կամ Արտարժույթի Միջազգային Հիմնադրամում (ԱՄՀ): Մնացած 9.56%-ը կամ 39.1 մլն դոլարը պահվում են ՀՀ-ից դուրս գտնվող բանկերում:

Արտարժույթով վարկերի, ավանդների և արժեթղթերի գծով մինչև 1 տարի ժամկետում արտահոսքերը կկազմեն 536.2 միլոն, որից 453.7-ը կուղվի հիմնական գումարի մարմանը, իսկ 82.5 միլիոնը՝ տոկոսագումարների վճարմանը:

Արտարժույթով վարկերի, ավանդների և արժեթղթերի գծով մինչև 1 տարի ժամկետում ներհոսքերը կկազմեն 1.4 միլիոն դոլար, որից 1.0 միլիոնը ուղվելու է հիմնական գումարի մարման, իսկ 0.4 միլիոնը՝ տոկոսավճարներին:

Արդյունքում զուտ արտահոսքերը կկազմեն 534.8    մլն ԱՄՆ դոլար:

Միջազգային պահուստների և արտարժութային իրացվելիության ստանդարտ աղյուսակը մշակվում է Տվյալների տարածման հատուկ չափորոշիչի շրջանակներում (ՏՏՀՉ) և նպատակ ունի գնահատել անդամ երկրների արտարժութային դիրքն ու իրացվելիությունը: Եթե միջազգային պահուստային ակտիվները պահանջներ են ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ, ապա միջազգային պահուստ֊ների և արտարժութային իրացվելիության ստանդարտ աղյուսակը ընդգրկում է ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ արտարժույթով պահանջներն ու պարտավորությունները: Այն նաև ներառում է այդ ակտիվների և պարտավորությունների` մեկ տարվա ընթացքում նախատեսվող հոսքերը:  Աղյուսակը կազմվում է ինչպես ԿԲ հաշվեկշռային, այնպես էլ արտահաշվեկշռային տվյալների և կառավարության արտաքին հոսքերի հիման վրա:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x