ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


ՀՀ-ում օտարերկրյա ներդրումները նվազել են

31.05.2014

2013 թվականին իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների հոսքը կազմել է 597.4 մլն. դոլար, որից ուղղակի ներդրումներն են` 271.2 մլն. դոլարը, ներդրումները նվազել են նախորդ տարվա նկատմամբ համապատասխանաբար 20.5 և 52.2 տոկոսով:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում ներդրումները կատարվել են հիմնականում Արգենտինայից (117.9 մլն. դոլար), Ֆրանսիայից (99.1 մլն. դոլար), Ռուսաստանի Դաշնությունից (86.3 մլն. դոլար), և Կանադայից (53.6 մլն. դոլար):
 2013 թվականին օտարերկրյա ներդրումները հիմնականում ուղղվել են «Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործում» (168.2 մլն. դոլար), «Հեռահաղորդակցություն» (113.7 մլն. դոլար), «Օդային տրանսպորտի գործունեություն» (108.9 մլն. դոլար) և «Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն» (46 մլն. դոլար) ոլորտները:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x