ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Արդշինինվեստբանկի 2013թ-ի գործունեության ցուցանիշները

28.04.2014

2014 թվականի ապրիլի 26-ին «ԱՐԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏԲԱՆԿ» ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը հաստատեց 2013 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները` ստուգված «ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից: 
2013 թվականի վերջի դրությամբ աուդիտ անցած հիմնական ցուցանիշների համեմատական դինամիկան 2012 թվականի նկատմամբ վկայում է հիմնական ֆինանսական ցուցանիշների կայուն աճի մասին. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ցուցանիշ Բացարձակ մեծություն 
31/12/13թ դրությամբ
(մլրդ ՀՀ դրամ)
Բացարձակ մեծության աճը
(մլրդ ՀՀ դրամ)
Աճը % հարաբերակցությամբ
Զուտ շահույթ 6.4 2.2 51.7%
Ակտիվներ 269.3 70.8 35.7%
Վարկային պորտֆել 172.3 39.5 29.8%
Հաճախորդներից ներգրավված միջոցներ 159.2 44.7 39.1%
Սեփական կապիտալ 44.1 8.3 23.1%

Միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ հարաբերությունների զարգացման արդյունքում Արդշինինվեստբանկին հաջողվեց ներգրավել լրացուցիչ ոչ գանձապետական բնույթի երկարաժամկետ միջոցներ հետևյալ ֆինանսական կազմակերպություններից` Գործընկեր ֆինանսական կառույց Ներգրավման ծավալ
World Business Capital (WBC) $ 10.0 մլն
Asian Development Bank (ADB) $ 6.0 մլն
Atlantic Forfaitierungs € 2.9 մլն
Citibank $ 2.3 մլն
Ռոսսելխոզբանկ $ 1.2 մլն
Landesbank € 0.5 մլն


Տարեվերջի դրությամբ Արդշինինվեստբանկի մշտական ակտիվ հաճախորդների քանակն աճել է 19.4% (շուրջ 221 հազ. հաճախորդ): 
Արդշինինվեստբանկի կայուն զարգացման մասին է խոսում նաև Moody’s միջազգային վարկանշային գործակալության կողմից Բանկի վարկանիշերի հեռանկարային գնահատականի բարձրացումը “կայուն” մակարդակի:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x