ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


«Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկ խումբ» ՓԲԸ զուտ շահույթը 2014թ.

22.04.2014

2014թ. առաջին եռամսյակում «Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկ խումբ» ՓԲԸ զուտ շահույթը կազմել է 289.0 մլն դրամ, որը 2013թ. միևնույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 143.1 մլն դրամով կամ 98.0%-ով: Բանկի ֆինանսական արդյունքը թույլ տվեց ավելացնել Բանկի սեփական միջոցները (կապիտալը) 1.4%-ով՝ հասցնելով այն 21,618.6 մլն դրամի:
01.04.2014թ. դրությամբ Բանկի ակտիվները կազմել են 170,830.6 մլն դրամ: Հիմնական ծավալային ցուցանիշները հետևյալն են.
Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց տրամադրված վարկերը կազմել են 89,955.9 մլն դրամ: Ընդ որում, կորպորատիվ հաճախորդների վարկային պորտֆելը կազմել է 74,370.0 մլն դրամ, իսկ ֆիզիկական անձանց վարկային պորտֆելը՝ 15,585.9 մլն դրամ:
Հաճախորդներից ներգրավված միջոցները կազմել են 104,143.1  մլն դրամ, որից իրավաբանական անձանց միջոցները` 69,123.2 մլն դրամ, իսկ ֆիզիկական անձանցը`35,019.9 մլն դրամ:
Այսպիսով` Բանկի գործունեության արդյունքները 2014թ. առաջին եռամսյակում թույլ են տվել բարելավել կապիտալի եկամտաբերության ցուցանիշը` 2013թ. առաջին եռամսյակի 3.49%-ի համեմատ հասցնելով այն մինչև 5.42%:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x