ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


ՀՀ համախառն միջազգային պահուստները գերազանցել են ...

31.03.2014

Հայաստանի Հանրապետության համախառն միջազգային պահուստները գերազանցել են 2 մլրդ դոլարը, սա երևում է Կենտրոնական բանկի հրապարակած Միջազգային պահուստների և արտարժութային իրացվելիության ստանդարտ աղյուսակից:

Պահուստների մեծ մասը ազատ փոխարկելի արժույթով արտաքին ակտիվներն են, որոնց 65.8%-ը (1.304 մլրդ. դոլար) արժեթղթեր են: Կանխիկ արտարժույթը և ավանդները կազմում են արտաքին ակտիվների 34.2%-ը կամ 677.1 մլն. դոլար:

Արտարժույթային ակտիվներով նակատեսված կարճաժամկետ արտահոսքերը կազմել են 698.4 միլիոն դոլար, որից 621.4 միլիոնը ուղվել են հիմնական գումարի մարմանը իսկ 76.8 միլիոնը՝ տոկոսավճարի: Կարճաժամկետ ներկոսքերը կազմել են 1 միլիոն դոլար, որից 0.7 միլիոնը ուղվել է մայր գումարի վճարմանը իսկ 0.3-ը՝ տոկոսավճարի:

ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x