ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Համաշխարհային բանկի ներդրում է կատարում ՀՀ կրթական ոլորտում

14.03.2014

Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդը մարտի 13-ին հաստատեց 30 միլիոն ԱՄՆ դոլար ֆինանսավորման հատկացումը Հայաստանի կրթական ոլորտի բարելավման ծրագրին: Ծրագիրը կաջակցի նախնական կրթության համար երեխաների պատրաստվածության եւ միջնակարգ դպրոցների ֆիզիկական պայմանների բարելավմանը: Այն նաեւ կխթանի Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ու աշխատաշուկայի միջեւ կապերի մեծացումը: Ավելի քան մեկ տասնամյակ ՀՀ կառավարությունն իրականացնում է կրթական բարեփոխումներ՝ ուղղված մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի կատարելագործմանը: Բարեփոխումներն ի թիվս այլ աշխատանքների ներառել են նոր ազգային կրթակարգի, չափորոշիչների, հանրակրթական համակարգի առարկայական ծրագրերի մշակումը, 11-ամյա ընդհանուր կրթության վերածումը 12-ամյա կրթության, Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի (ԳԹԿ) հիմնումը, առաջադիմությունը գնահատելու կարողությունները կատարելագործելու նպատակով, եւ Հայաստանի բոլոր դպրոցներում ինտերնետ կապի համընդհանուր ապահովումը: Ի դեպ, այդ զարգացման շնորհիվ զգալիորեն բարելավվել է հանրակրթության հասանելիությունն ու որակը: Աղքատ գյուղական բնակավայրերում նախադպրոցականների ընդգրկման ընդլայնմանը ուղղված նոր ծրագրի ներքո կբարելավվի առաջին դասարան ընդունվող երեխաների պատրաստվածությունը դպրոցին, որի արդյունքում տարեկան մոտ 2400 երեխա կդառնա շահառու: Մարզերում կվերակառուցվեն 17 ավագ դպրոց, կիրականացվեն հիմնանորոգման եւ անվտանգության ստանդարտների բարելավման աշխատանքներ, որի շահառուները կհանդիսանան ավագ դպրոցի 10200 աշակերտներ: Հիմնանորոգված ավագ դպրոցները կապահովեն ուսումնառության ու ուսուցման ավելի լավ պայմաններ, այդ թվում առավել ապահով ենթակառուցվածքներ, ժամանակակից կապի եւ հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաներ, ուսուցման ու ուսանելու թվային նյութեր: Ծրագրային աշխատանքներն ուղղված կլինեն բնակչության խոցելի խմբերին, այդ թվում՝ էթնիկ խմբերին եւ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին: «Հավասար հնարավորություններով բարձրորակ կրթական համակարգը հանդիսացել է վերջին տասնամյակում Հայաստանում իրականացվող կրթական բարեփոխումների անկյունաքարը, - ասաց Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի ղեկավար Ժան Միշել Հապպին: «Ծրագիրը կշարունակի բարելավել կրթական ծառայությունների համապատասխանությունը բոլոր մակարդակներում, այդ թվում եւ բուհական` հասանելի ու որակյալ կրթություն ապահովելու միջոցով, դրանով իսկ նպաստելով երկրի մարդկային կապիտալի ձեւավորմանը, որն անհրաժեշտ է տնտեսության մրցունակության մեծացման համար»: Ծրագիրը նախ կաջակցի Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի հզորացմանը՝ դպրոցական ցանցի մշտադիտարկման, տեղեկատվական ու կապի տեխնոլոգիաների համարժեք ծածկույթի եւ բոլոր կրթական հաստատություններին ու հասարակությանը ժամանակին համապատասխան հրապարակային տեղեկատվության ապահովման հարցերում: Հանրակրթության որակը կբարելավվի նաեւ առարկայական ծրագրերի բարելավման ու վերանայման արդյունքում: Բարձրագույն կրթության ոլորտին աջակցությունը Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի նախատեսվող արդիականացման միջոցով, տարեկան կտրվածքով կազդի 3000 ուսանողների վրա, որոնց համար կրթական ծրագրերը կնորացվեն եւ առավել համահունչ կդառնան գործատուների պահանջներին: «Ծրագրի արդյունքում ավելի քան 12000 հինգ տարեկան երեխաներ, որոնք ապրում են նախակրթարան չունեցող աղքատ գյուղական բնակավայրերում, կունենան դպրոցում սովորելու անհրաժեշտ գիտելիքներ,» - ասաց Համաշխարհային բանկի ծրագրային թիմի ղեկավար Քրիստիան Աեդոն: «Սա դրական ազդեցություն կունենա անապահով ազգաբնակչության վրա, քանի որ հնարավորություն կընձեռի երեխաներին ուսումնառության հետագա փուլերում համեմատաբար ավելի մեծ հաջողությունների հասնելու հարցում: Ծրագրի շրջանակում ակտիվորեն կիրականացվեն ուսումնական միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ՝ սկսած երկրի ավագ դպրոցների 15 տոկոսի ամբողջական հիմնանորոգումից մինչեւ էլեկտրոնային բովանդակության ձեւավորում»: Այս տարիների ընթացքում Հայաստանում Բոլոնյան գործընթացի հետ կապված 2005թ.-ից մեկնարկած բարեփոխումներին զուգընթաց նախակրթարաններում մեծացել է ընդունելությունը: Այս գործընթացը հաջողությամբ ավարտին հասցնելու համար ծրագրի ուշադրության կենտրոնում կլինեն համայնքային նախակրթարանները եւ ընդունելության ցուցանիշների բարելավումը ներառվող մանկապարտեզներում եւ դպրոցներում, ուսման եւ ուսուցման պայմանների բարելավումը ավագ դպրոցներում եւ կրթակարգի վերանայումները: Ծրագիրը կաջակցի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ձեւավորմանը, որը կապահովի քաղաքականության մշակման, հանրակրթության ու բարձրագույն կրթության մշտական կատարելագործման համար անհրաժեշտ տվյալներ ու վերլուծություններ: Առաջարկվող աշխատանքները նաեւ կմեծացնեն բուհերի ու մասնավոր հատվածի միջեւ գործակցությունը՝ Հայաստանում բարձրագույն կրթության ոլորտն արդիականացնելու նպատակով: Ծրագրի ընդհանուր ֆինանսավորումը կազմում է 37.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որից 7.5 միլիոն ԱՄՆ դոլարը տրամադրվում է ՀՀ կառավարության կողմից որպես համաֆինանսավորում: Համաշխարհային բանկը կտրամադրի 15 միլիոն ԱՄՆ դոլար փոխառություն ՄԶԸ ստանդարտ պայմաններով՝ 1.25% տարեկան տոկոսադրույքով, 25 տարի ժամկետով, 5 տարի արտոնյալ ժամանակահատվածով, ինչպես նաեւ 15 միլիոն ԱՄՆ դոլար վարկ ՎԶՄԲ վերահաշվարկվող տոկոսադրույքով, 10 տարի արտոնյալ ժամանակահատվածով եւ մարման 25 տարի ժամկետով: Հայաստանն անդամակցում է Համաշխարհային բանկին 1992թ.-ից եւ ՄԶԸ-ին 1993թ.-ից եւ այդ ժամանակից ի վեր Հայաստանին տրամադրված միջոցները կազմում են 1.8 մլրդ ԱՄՆ դոլար: news.am լրատվական

ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x