ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Էքսպրես ուսանողական վարկեր 24 ժամում+14% զեղչ

14.01.2014

ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿԸ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ԸՆՁԵՌՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼ ԲԱՑԱՌԻԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ՎԱՐԿ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԵՐԸ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

    Վարկի առավելագույն գումարը` ուսանողի 1 ուսումնական տարվա վարձի չափով,
    վարկի նվազագույն գումար և ժամկետ սահմանված չէ,
    վարկի առավելագույն ժամկետը` 12 ամիս,
    Վարկի և տոկոսագումարի մարումները իրականացվում են ամենամսյա վճարումների միջոցով` անուիտետային եղանակով կամ անհավասարաչափ վճարումներով,
    վարկի տարեկան տոկոսադրույքը` 18.9%: Վարկը կրկնակի անգամ ստանալիս 14% զեղչ վարկի տարեկան տոկոսադրույքից` 16,25% /եթե նախորդ վարկը մարելիս ուշացումներ չեն եղել /,
    ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ*, եթե.   

    - Վարկառուն չունի ժամկետանց պարտավորություններ, վարկառուի նախկինում ունեցած ժամկետանց օրերի քանակը չի գերազանցում նախորդ 2 տարվա ընթացքում հաջորդական` 5 օրը և կուտակային` 15 օրը:
    - Վարկառուի գործող վարկերի ընդհանուր մնացորդը չի գերազանցում 1.5 մլն. ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթ,
    - Վարկառուն ապահովված է աշխատանքով, որը հավաստվում է աշխատանքի վայրից համապատասխան տեղեկանքով և միաժամանակ հանդիսանա անշարժ գույքի սեփականատեր կամ համասեփականատեր:Մանրամասները այստեղ.


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x