ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Տեղաբաշխվել և մարվել են պետական պարտատոմսեր

23.12.2013

Դեկտեմբերի 23-ին տեղի է ունեցել պետական (գանձապետական) միջնաժամկետ AMGN36294142 թողարկման արժեկտրոնային պարտատոմսերի հետգնման աճուրդ:

Հետգնման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 1 000 000 000 դրամ է, հետգնման ներկայացված ծավալը՝ 1 000 000 000 դրամ, հետգնված ծավալը` 1 000 000 000 դրամ, որի դիմաց պետական բյուջեից վճարվել է 1 027 483 618 դրամ: Պարտատոմսերի հետգնման սահմանային եկամտաբերությունը 7.5200 տոկոս է:

Հետգնմանը մասնակցել է 1 գործակալ:

Դեկտեմբերի 23-ին տեղի է ունեցել նաև 13 շաբաթ մարման ժամկետով պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ AMGT13243140 թողարկման պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ:

Տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 500 մլն դրամ է, իսկ պահանջարկը՝ 691 մլն դրամ, որից մրցակցային` 636 մլն դրամ, իսկ ոչ մրցակցային` 55 մլն դրամ: Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծավալը կազմել է 500 մլն դրամ: Տեղաբաշխումից ստացված հասույթը կազմել է 489 928 584 դրամ: Տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերությունը 8.1324 տոկոս է, տեղաբաշխման սահմանային եկամտաբերությունը` 8.1774 տոկոս:

Աճուրդին մասնակցել են 4 գործակալ և գանձապետական պահառուն:

ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x