ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ֆոնդային բորսան համալրվեց ևս մեկ գործիքով

09.12.2013

Այսօր՝ դեկտեմբերի 9-ին, «Շեն Հոլդինգ» ՓԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը ցուցայկվել են «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ֆոնդային բորսայում:

Պարտատոմսերը ցուցակվել են երկրորդային շուկայում (Bbond):

Պարտատոմսի անվանական արժեքը 100 ԱՄՆ դոլար է, թողարկման քանակը՝    40.000:

Պարտատոմսերը կմարվեն 60 ամիս հետո:

Արժեկտրոնները վճարվելու են կիսամյակային իսկ եկամտաբերությունը 11% է:

Նշենք, որ«ՇենՀոլդինգ»-իպատմությունըսկիզբէառնումդեռ1970թ.-ից, երբՀայաստանումստեղծվեց«ՀայԳունՄետ»` գունավորմետաղներիպետականմատակարարմանամենախոշորձեռնարկությունը: 1995թ. այնսեփականաշնորհվեցևվերակազմավորվեց«Շեն-Կոնցեռն» ՓԲԸ-ի: ՄիավորվելովHuntsman Building Products ընկերությանհետ` «Շեն-Կոնցեռնը» վերակազմավորվելէ«ՇենՀոլդինգ»-ի, որնայսօրիրմեջներառումէ«Շեն-Կոնցեռն» ՓԲԸ, Huntsman Building Products և«ՇենԳրուպ» ընկերությունները:

Մինչև1999թ. «Շեն-Կոնցեռն»-ըզբաղվումէրշինանյութերիներմուծմամբևվաճառքով: Այնուհետև, ղեկավարությունըկայացրեցռազմավարականորոշում. զարգացնելհայկականարտադրությունը, աջակցելտեղականաշխատաշուկայիզարգացմանը: Արդյունքում, ընկերությունըհիմնեցիրսեփականարտադրամասերըևայսօրհանդիսանումէՀՀշինանյութերիամենախոշորարտադրողներիցմեկը: 

2007թ. «Շեն-Կոնցեռն»-ըբացեցիր«ՇենՏեքստիլ», իսկ2009թ.-ին` «ՇենԴեկոր» խանութ-սրահները, որտեղներկայացվածեններքինհարդարանքիհամարնախատեսված, Եվրոպականառաջատարարտադրողներիցներկրվածապրանքատեսակներ:

2008թ.-ից«Շեն-Կոնցեռն»-ըսկսեցիրականացնելնաևճարտարապետականևդիզայներականնախագծումներ:

2012թ.-իցընկերություննիրգործունեությանլայնցանկինավելացրեցնաևանշարժգույքիառքուվաճառքիծառայություններտրամադրողգործակալությունը:

ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x