ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Վարկայինների չբաշխված շահույթը գերազանցել է ...

08.11.2013

Սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ ՀՀ-ում գործում են 33 վարկային կազմակերպություն, որոնց հաշվեկշռային ընդհանուր կապիտալը գերազանցում է 73.8 մլրդ դրամը (նախորդ եռմասյակի համեմատ աճել է 4.7%-ով):

Վարկային կազմակերպություների տրված վարկերի 95.8%-ը ստանդարտ են, այսինքն փոքր է դրանց չվերադարձելիության ռիսկը: Վարկերի 2.2%-ը հսկվող են, 1.1%-ը՝ ոչ ստանդարտ, կասկածելի են 0.9%: Վարկային կազմակերպությունների հաշվեկշռում չկան անհուսալի վարկեր:

Կազմակերպությունների տրված վարկերի մեծ մասը` 52.3 մլրդ դրամը, ուղված են ֆինանսական և ապահովագրական գործունեությանը (նախորդ եռմասյակի դրությամբ աճը կազմել է 8.1%): Առևտրի զարգացման համար տրամադրվել է մոտ 21 մլրդ դրամ, հիփոթեքային վարկերը կազմել են 19 մլրդ դրամ (+7.5%) իսկ սպառողական վարկերը՝ 17.3 մլրդ դրամ (+4.7%): Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ձկնորսության ճյուղում վարկային կազմակերպությունները տրամադրել են 35.3 մլրդ դրամ, ինչը նախորդ եռամսյակի դրությամբ նվազել է 2.1%-ով:

Ներկայացնենք վարկային կազմակերպությունների պորտֆելի կառուցվածքը ըստ ճյուղերի՝Հունիսի 30-ի դրությամբ տրված ընդհանուր վարկերի ծավալը աճել է 3.1%-ով և 175.8 մլրդ-ից դարձել է 181.2 մլրդ դրամ:

Վարկային կազմակերպությունների չբաշխված շահույթը կազմել է 4.4 մլրդ դրամ:

ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x