ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Արտաքին աուդիտի ընտրության հրապարակային մրցույթ

07.11.2013

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է աուդիտորական ծառայություն
իրականացնող կազմակերպության ընտրության մրցույթ:
 
Մրցույթի կազմակերպման վայրը (հասցեն).
ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 48:
 
Մրցույթով կնքվելիք պայմանագրի առարկան ` «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ 2013թ.
ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի իրականացում, որը ներառում է.
  - ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված տեղեկատվության և
բացահայտումների հիմքերի հետազոտումը,
  - ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման ժամանակ կիրառված
հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների, Բանկի ղեկավարության կողմից
կատարված էական գնահատումների և ֆինանսական հաշվետվությունների
ներկայացման գնահատումը,
  - ՀՀ Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների
արժանահավատության ստուգումը,
  - աուդիտորական եզրակացության և աուդիտորական հաշվետվության (նամակ
Բանկի ղեկավարությանը) կազմումը:
  - Աուդիտի ընդգրկման բնագավառներն են` Բանկի հաշվապահական հաշվեկշիռը,
հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական արդյունքները, սեփական կապիտալում
փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները,
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները, Բանկի կողմից ՀՀ ԿԲ
ներկայացվող հաշվետվությունները:
 
Մրցույթի հայտերի ընդունման ժամանակահատվածը.
 08.11.2013թ-ից մինչև 21.11.2013թ.... Մանրամասները.


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x