ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Հայտարարություն ավանդների երկարացման մասին

01.11.2013

 • Դասական ավանդ

 • Ավանդը բարձր եկամտաբերությամբ է, որը թույլ է տալիս կատարել երկարաժամկետ ներդրում և ստանալ երաշխավորված եկամուտ
 • Ավանդի դիմաց տոկոսները վճարվում են ժամկետի ավարտին
 • Ավանդն առանց լրացուցիչ մուտքագրումների և ելքագրումների է 
 • Նվեր Visa քարտ ավանդի գրավով վարկի/վարկային գծի հնարավորություն մինչև ավանդի գումարի 95% չափով 

“Հեռանկար+” ժամկետային ավանդատեսակի դեպքում` 180 օր և ավել ժամկետով ավանդ ներդնելու պահին Դուք գրավոր հայտարարում եք, որ հնարավոր է պահանջեք Բանկային ավանդի պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցում (բայց ոչ շուտ, քան ներդրման օրվանից 90 օր անց), Բանկն ի սկզբանե կնքում է Բանկային ավանդի պայմանագիր` տվյալ ավանդատեսակի համար գործող տոկոսադրույքից 1% ցածր տոկոսադրույքով, իսկ 90 օրից հետո Բանկային ավանդի պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում տոկոսագումարի վճարումը կատարում է փաստացի օրերի համար, տվյալ ավանդատեսակի պայմաններով, նախատեսված, տվյալ պահին Բանկում գործող 90 օր ներդրված ավանդի համար սահմանված տարեկան տոկոսադրույքով: Մանրամասներ.


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x