ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


«Առէկսիմբանկ- Գազպրոմբանկի խումբ»-ում հատուկ ուշադրություն է դարձվում գործառնական ռիսկերի կառավարմանը

30.05.2013


Ամենամեծ ֆինանսական ու գործարար համբավի կորուստներն առաջանում են հենց գործառնական ռիսկերի իրացումից: Ժամանակին հայրենական բանկերում գործառնական ռիսկերն ունեին երկրորդական նշանակություն, իսկ գլխավոր դերը հատկացվում էր բանկի համար «պրոֆիլային» համարվող վարկային ռիսկերին: Այսօր գործառնական ռիսկը` դա այն ռիսկերից մեկն է, որի կառավարումն ու ժամանակին կանխարգելումը թույլ է տալիս խուսափել էական կորուստներից կամ հասցնել դրանք նվազագույնի:

Գազպրոմբանկի խմբում ռիսկերի կառավարման ինտեգրացված համակարգի ներդրման պահից ,Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբե ՓԲԸ-ն գործարկեց գործառնական ռիսկերի կառավարման այնպիսի մեթոդաբանություն, որը մշակվել է մայր բանկում գործող մեթոդաբանության հիման վրա: Այնտեղ առաջին անգամ ներդրվել է ֆունկցիոնալ-դերային մոդել, որը լիովին համապատասխանում է Բազելյան կոմիտեի պահանջներին:

Մայր բանկի ռիսկ-մենեջմենթի նախաձեռնությամբ Խմբի ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրվել է և մշտապես կատարելագործվում է գործառնական ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանությունը` հաշվարկման և վերլուծության համակարգի միջոցով բացահայտելով դրանց առկայությունը բոլոր ուղղություններով: Բացի այդ ԳՊԲ Խմբի ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրվել են գործառնական ռիսկերի կառավարման մի քանի այլ կարևոր գործիքներ: Առաջինը` դա գործառնական ռիսկերի ռեգիստրն է, որտեղ մուտքագրվում է (հետագայում նաև` վերլուծվում) իրականացված ռիսկերի մասին՝ բանկի առանձին ստորաբաժանումների տեղեկատվությունը: Եվս մի օգտակար գործիք է էական ռիսկային իրադարձությունների (այդ թվում չիրականացված) և դրանց հետևանքների մասին տվյալների հավաքագրումն ու գրանցումը, որը նպաստում է բանկի աշխատանքում խնդրահարույց գործառնությունների բացահայտմանն ու շտկմանը: Եվ վերջապես` վերահսկողություն և մոնիթորինգ իրականացնելու համար գերազանց գործիք է հանդիսանում ռիսկի հանգուցային ցուցիչների համակարգը, որը թույլ է տալիս վերահսկել այս կամ այն գործառնական ռիսկի մակարդակը:

Այսօրվա դրությամբ ,Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբե ՓԲԸ գործառնական ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանությունը համապատասխանում է մայր բանկի մեթոդաբանությանը և համարվում Հայաստանի բանկային համակարգում ամենաժամանակակիցներից ու արդյունավետներից մեկը:

ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x