ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Ռեեստրի վարման և պահառության միջնորդավորման ծառայություններ

08.05.2013


Զարգացման Հայկական Բանկ ԲԲԸ, 2013թ. մարտի 11-ից իրականացնում է հաշվի օպերատորի բոլոր գործառույթները և առաջարկում ենք անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքումը/վերակնքումն իրականացնել Զարգացման Հայկական Բանկում:

Զարգացման Հայկական Բանկ բաց բաժնետիրական ընկերության «Արժեթղթերի հաշվառման եվ հաշվարկային միասնական համակարգում գործառնությունների կատարման և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման» կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ այստեղ:

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից միջնորդությամբ մատուցվող ծառայությունների սակագները:

Հաշվի օպերատոր՝Զարգացման Հայկական Բանկ ԲԲԸ -ի միջնորդությամբ անվանական արժեթղթերի ռեեստրավարման պայմանագիր  կնքված/վերակնքված թողարկողների ցանկը:

Հիշեցնենք, որ սույն թվականի մարտի 4-ից Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ-ի կողմից մատուցվող բաժնետիրական ընկերությունների անվանական արժեթղթերի ռեեստրավարման ծառայությունները իրականացվում են միայն հաշվի օպերատորների միջնորդությամբ: Ռեեստրավարման ծառայություններից օգտվելու համար բաժնետիրական ընկերությունները պարտավորվում են հաշվի օպերատորների միջնորդությամբ վերակնքել Դեպոզիտարիայի հետ կնքված անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիրը:

ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x