ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ին շնորհվել է Հաշվի օպերատորի կարգավիճակ

27.03.2013


Սիրով տեղեկացնում ենք, որ արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում իրականացված փոփոխությունների արդյունքում Կենտրանական դեպոզիտարիան, իր կողմից մատուցվող ռեեստրավարման ու պահառության, ինչպես նաև կարգավորվող շուկայում առևտրին մասնակցելու ծառայություններն այսուհետ մատուցելու է Հաշվի օպերատորների և Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամների միջնորդությամբ:

Այդ կապակցությամբ սիրով տեղեկացնում ենք, որ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ին շնորհվել է Հաշվի օպերատորի և Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակ, ինչը թույլ է տալիս ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ին միջնորդավորել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունները:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x