ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Ավանդ «Հմայիչ» ԱԿՑԻԱ` 14.04%

07.03.2013


Կանանց մեկամսյակի կապակցությամբ Զարգացման Հայկական Բանկում ներդրվող ՀՀ դրամով ավանդների համար բանկում գործող ամենաբարձր տոկոսադրույքը՝ 13%-ը կբարձրանա 8%-ով:

Ակցիան կործի մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը և նախատեսված է միայն կանանց անունով ներդրվող ավանդների համար:

Ներդնելով ավանդ "Հմայիչ" կանայք կստանան 14,04% տարեկան տոկոսադրույք: 

Արդյունավետ տոկոսադրույքը (տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը) կկազմի14.98%: 

Ավանդի նվազագույն գումարը կազմում է 500 000 ՀՀ դրամ, իսկ առավելագույնը՝ 50 000 000 ՀՀ դրամ: Ավանդի ժամկետը՝ 1 տարի:
 • Առաջին երեք ամսվա ընթացքում ավանդի գումարի ցանկացած նվազեցման (պայմանագրի վաղաժամկետ, մասնակի կամ ամբողջական լուծման) դեպքում Բանկը կատարում է նվազեցվող գումարի դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարի վերահաշվարկ ամբողջ ժամանակահատվածի համար՝ ավանդային հաշվում գտնված փաստացի օրերի դիմաց հաշվարկում և վճարում է տոկոսագումար՝ ցպահանջ ավանդի համար նախատեսված տարեկան տոկոսադրույքով:
 • 4-րդ ամսվանից սկսված՝ ավանդի գումարի ցանկացած նվազեցման դեպքում տոկոսագումարի վերահաշվարկը կատարվում է միայն վերջին ոչ ամբողջական ամսվա համար՝ ցպահանջ ավանդի համար նախատեսված տարեկան տոկոսադրույքով:

Կարևոր է նաև նշել, որ Բանկն իր հաճախորդներին մշտապես տրամադրում է հարմարավետ պայմաններով ծառայություններ, ինչի շնորհիվ էլ վայելում է հաճախորդների վստահությունն ու համակրանքը: Այդ մասին է փաստում հաճախորդներից ներգրավված միջոցների տարեկան աննախադեպ աճը:

ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x