ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


ԱՊՊԱ

Այն ամենն, ինչ կարող են պահանջել երրորդ անձինք որպես Ձեր տրանսպորտային միջոցի շահագործման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում, կարելի է ապահովագրել ապահովագրական բյուրոյի անդամ որևէ ապահովագրական ընկերությունում: «Կոնստանտ Դիվելփմենթ» ընկերությունը համագործակցում է ապահովագրական շուկայում գործող լավագույն ապահովագրական ընկերությունների հետ և Ձեզ է առաջարկում ԱՊՊԱ պայմանագրերի կնքում լավագույն սակագներով, ամենահուսալի ընկերությունների հետ:

Ի՞նչն է ենթակա պարտադիր ապահովագրման

01/01/2011թ. դրությամբ ԱՊՊԱ պայմանագիր պետք է ունենան բոլոր անիվավոր տրանuպորտային միջոցները, այդ թվում`

Ո՞ր վնասներն ենենթակա հատուցման

ԱՊՊԱ պայմանագրով ապահովագրվում են այն վնասները, որոնք առաջացել են սեփական տրանսպորտային միջոցի օգտագործումից մյուս` տուժող կողմին, պատճառված հետևյալ վնասներից.

Սակագները

Հաշվարկման մեթոդաբանությունը.
ԱՊՊԱ գծով ապահովագրավճարը հաշվարկվում է հետևյալ կերպով`
Ապահովագրավճար=Բազային ապահովագրավճար * Բոնուս-Մալուս գործակից:Քանի որ, Բոնուս-Մալուս գործակիցները ԱՊՊԱ գծով ապահովագրավճարների հաշվարկման մեջ սկսվելու են կիրառվել 2013 թվականի հունվարի 1-ից, ապա մինչև այդ ժամկետն ապահովագրավճարի հաշվարկման նպատակով ընդունվում է, որ Բոնուս-Մալուս գործակիցը հավասար է 1-ի:

Բազային ապահովագրավճարը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
Բազային ապահովագրավճար=Հիմնական ապահովագրավճար * Ռիս-կային գործակիցներ

Ապպայի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

ՄԵՐ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.


BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x